Erkende Kanjerschool

Wij zijn een erkende Kanjerschool. In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Deze methodiek op sociaal- emotioneel gebied, richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Alle leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven en volgen regelmatig nascholing op dit gebied.

Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. 

Afspraken

Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar 
  • Niemand speelt de baas 
  • Niemand lacht uit 
  • Niemand blijft zielig