Ontwikkelingsgericht

In de onderbouw wordt gewerkt volgens het ontwikkelingsgericht concept. De brede persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen staat centraal. Ze leren door deel te nemen aan tal van interessante, gezamenlijke, sociaal-culturele activiteiten, en leveren daaraan een eigen bijdrage.