Menu

Onze missie & visie

DSCF7805 highres

Onze visie

Kinderen zijn heel nieuwsgierig en willen graag de wereld om hen heen ontdekken. Op IKC Spreng Ugchelen dagen wij hen uit in hun ontdekkingstocht. Zo wordt er op de middagen regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt en is er veel aandacht voor onder andere wereldoriëntatie en creativiteit. We geven onze leerlingen de ruimte om op hun eigen niveau hun eigen onderzoeksvraag op te stellen en waar het kan deze zelfstandig te onderzoeken. Bijvoorbeeld door een werkstuk of PowerPoint presentatie te maken of door een spreekbeurt voor te bereiden.

Onze kernwaarden

 • Een integraal kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar 
 • Veel structuur, rust en regelmaat 
 • Ontwikkelingsgericht en programmagericht onderwijs 
 • Twee dagen per week Labyrint (HB onderwijs op maat)
 • Open, uitdagend en gezellig leerklimaat 
 • Engels in groep 1 tot en met 8 
 • Ontdekkend leren tijdens de creatieve vakken en zaakvakken 
 • Erkende Kanjerschool 
 • Vakleerkrachten voor muziek en gym
 • Een prachtig nieuw gebouw en een groot natuurlijk speelplein 
 • Hoge ouderbetrokkenheid
DSCF7795 highres

Identiteit

Spreng Ugchelen is een christelijke school. Dat ziet u onder andere terug in onze vieringen en in onze normen en waarden. We vinden het heel erg belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan en investeren daarom veel in sociale vaardigheden. De dagelijkse ervaringen van de kinderen zijn daarbij het uitgangspunt.

DSCF7749 highres

We volgen onze kinderen goed

We volgen onze kinderen goed. Dankzij observaties, toetsresultaten en een goed leerlingvolgsysteem hebben we goed in beeld wie extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld door meer uitleg of juist door een extra uitdaging. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor ieder kind.

DSCF0345

Een open en uitdagend leerklimaat

Leren gaat het beste in een prettige sfeer. Samen met leerlingen, leerkrachten én ouders zorgen we voor een open, uitdagend en ook gezellig leerklimaat. Er zijn duidelijke afspraken op school en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.